நிலவெளி ஆகஸ்ட்'19 மாத இதழில் வெளியான எனது கவிதை:


தற்கொலைக்கு முடிவெடுத்து
கொலை செய்யத் துணிகிறேன்
கொலை
கொலைகள்
கொத்து கொத்தாய் கொல்வதற்கு
சரியான வழி யுத்தமென..
பலனாக கிடைக்கும்
சிதிலமடைந்த நகரங்கள்
அடையாளம் சிதறுண்ட தேகங்கள்
என்பதை நினைவிலும் சகிக்காமல்
தற்கொலையுண்டேன்
புனிதம் தழுவிக்கொண்டது
---
நன்றி : நிலவெளி ஆசிரியர் குழு

No comments: