தற்போது விற்பனையில்..

தற்போது விற்பனையில் எனது முதல் கவிதை தொகுப்பு 'இசைக்காத இசைக் குறிப்பு' 
நன்றி : வம்சி பதிப்பகம்