வானெங்கும் சாம்பல் நிற குளுமை

Related imageவானெங்கும் சாம்பல் நிற குளுமை
இன்றைய தேதி கிழமை தெரியவில்லை
ஓயாத அலையெழும் பெருங்கடலிலிருந்து 
ஆரஞ்சுக் கோளம் மஞ்சள் உருளையாகி 
மணற் துகளெங்கும் வெண்மை தெளித்தது.
அதனைக் குழைத்து அகர வரிசையில்
தலைப்பிட்டு தொகுப்பாக்கினாள்.
தென்கிழக்கில் மிதக்கும் விண்மீன்களை 
தொட்டுத் தொட்டு ஒளியேற்றுகிறாள்.
விழித்திரையில் 120 பாகையில் துழாவி
'மேகா'வென்றழைத்து தலைவருட
கரைந்து பொழிந்தது தற்செயலானது அல்ல
ஆழியின் குரல் ஓங்காரமாக ஒலிக்கத் தொடங்கியது.

நன்றி : தீராநதி - செப்டம்பர் '2017

No comments: